Kalendarz seminariów

2017-04-20
Pomiary elektroenergetyczne niskiego napięcia - jak to się robi?, Warszawa więcej  »
2017-04-21
Warsztat pomiarowca - ćwiczenia praktyczne na zakładzie przemysłowym, Warszawa więcej  »
2017-05-16
Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - stan prawny po 1 czerwca 2017 r., Warszawa więcej  »
2017-05-22
Skuteczne zarządzanie pracownikami fizycznymi na placu budowy, Warszawa więcej  »
2017-05-24
Czas pracy kierowców w 2017 r. - aktualny stan prawny, Warszawa więcej  »