Aktualności

Co trzy dni na polskiej budowie ginie człowiek

Każdego roku na polskich budowach dochodzi do ponad 100 śmiertelnych wypadków - wynika z debaty nt. korzyści bezpieczeństwa pracy w procesie inwestycyjnym, która odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

więcej >>

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2016 r. będzie trwał w dniach 24–28 października, w ramach kampanii Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie . W tym czasie zaplanowano wiele wydarzeń i działań.

więcej >>

Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w IV konferencji "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie", która odbędzie się 26 października 2016 r. w Łodzi.

więcej >>

Medycyna pracy i ochrona pracy – aktualne wyzwania i kierunki zmian

16 września 2016 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja "Medycyna pracy i ochrona pracy – aktualne wyzwania i kierunki zmian". Celem konferencji było zaprezentowanie aktualnych trendów w ochronie zdrowia, jak również zapoznanie z planowanymi zmianami w zakresie polskiej medycyny pracy i ochrony pracy. Wydarzenie patronatem honorowym objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Spotkanie poprowadził dr n. med. Tomasz Gajewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.

więcej >>

Prawo

Bezpieczeństwo i higiena pracy związana z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych – tekst jednolity rozporządzenia

16 września opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488).

więcej >>

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac - tekst jednolity rozporządzania

20 września ogłoszone zostało obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2016 poz. 1509).

więcej >>

Kalendarz seminariów

2016-10-20
Raporty początkowe: Zintegrowana ocena środowiska gruntowo-wodnego, z wykorzystaniem oceny ryzyka ekologicznego i zdrowotnego, Warszawa. więcej  »
2016-10-26
Karty charakterystyki i oznakowanie niebezpiecznych produktów chemicznych - teoria i praktyka, Warszawa. więcej  »
2016-11-08
Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu, Warszawa. więcej  »
2016-11-23
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty, Warszawa. więcej  »