Aktualności

Ma powstać nowy kodeks pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy weszło w życie 1 września 2016 r. Zadaniem Komisji będzie opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.

więcej >>

PIP: Praca przy obróbce drewna może być bezpieczna

13 września 2016 r. w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA PIP zainauguruje kampanię "Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna".

więcej >>

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku

5 września 2016 r. Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyły Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. (druk nr 707) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku.

więcej >>

Palenie e-papierosów dozwolone tylko w palarni i innych miejscach do tego wyznaczonych

8 września weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

więcej >>

Praktyka

Wypadki przy pracy w I półroczu 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie sygnalne dotyczące wypadków przy pracy w I półroczu 2016 r. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy o 5,7% większa niż w I półroczu 2015 roku.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2016-09-21
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w 2016 r. - obecne oraz planowane zmiany prawne, Warszawa. więcej  »
2016-09-26
Odpowiedzialność i obowiązki różnych podmiotów gospodarczych przy udostępnianiu maszyn na rynku UE z uwzględnieniem nowej ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Warszawa. więcej  »
2016-09-29
Obowiązki przedsiębiorców zgodnie z rozporządzeniem REACH i innych przepisów o chemikaliach - co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien?, Warszawa. więcej  »
2016-10-04
Rozporządzenie CLP w teorii i praktyce - warsztaty, Warszawa. więcej  »
2016-10-26
Karty charakterystyki i oznakowanie niebezpiecznych produktów chemicznych - teoria i praktyka, Warszawa. więcej  »