Aktualności

Doprecyzowanie zasad prewencji wypadkowej

Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W praktyce chodzi o doprecyzowanie zasad realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej.

więcej >>

O skuteczności zarządzania bhp

Rozszerzenie zakresu kontroli o badania parametrów ochronnych środków ochrony indywidualnej w krajowych laboratoriach akredytowanych zaleciła Państwowej Inspekcji Pracy Rada Ochrony Pracy. Wskazanie takie znalazło się w stanowisku rady w sprawie nadzoru rynku w obszarze środków ochrony indywidualnej, przyjętym na posiedzeniu 24 października 2017 r. w siedzibie Sejmu.

więcej >>

Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy

Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy był gościem I Ogólnopolskiego Forum Służby BHP, które odbyło się 4 i 5 października 2017 r. w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania było „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”.

więcej >>

Bezpieczeństwo pracy zimą - obowiązki pracodawcy

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina pracodawcą o obowiązku przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów oraz zapewnieniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy.

więcej >>

Praktyka

GUS - Wypadki przy pracy w 2016 r.

Publikacja "Wypadki przy pracy w 2016 r." przygotowana przez GUS zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej w latach 2014 – 2016.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2017-11-17
Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania rozporządzenia REACH - co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien?, Warszawa więcej  »
2017-11-24
Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje, Warszawa więcej  »
2017-11-27
Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - stan prawny po 1 czerwca 2017 r., Warszawa więcej  »
2017-12-01
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty, Warszawa więcej  »
2017-12-07
Zatrudnianie cudzoziemców 2018 - legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy, Warszawa więcej  »