Aktualności

Pozytywna ocena sprawozdania z działalności PIP w 2016

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 4 lipca 2017 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreśliła determinację i konsekwencję inspektorów pracy w egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa pracy.

więcej >>

Zdrowie a miejsce pracy

W pracy spędzamy codziennie przynajmniej kilka godzin. W tym czasie koncentrujemy się na wykonywaniu obowiązków, często zapominając przy tym, że każda praca w dużym stopniu wpływa na nasz organizm. Kiedy więc miejsce pracy może być poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia? Jakich błędów powinniśmy unikać?

więcej >>

Inspektorzy pracy apelują do pracodawców o podjęcie działań zmierzających do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas upałów

Od kilku dni słupek rtęci w naszych termometrach nierzadko przekracza 30°C. Dlatego też Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przypomina, jakie obowiązki ma pracodawca, gdy za oknem żar leje się z nieba, a także o tym co zrobić może, choć nie musi.
 
więcej >>

Drukowanie 3D i monitorowanie pracowników: nowa rewolucja przemysłowa?

Technologia odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w miejscu pracy i wpływa na zmianę sposobu pracy. Może to pozytywnie oddziaływać na pracowników, ale może również stwarzać nowe i pojawiające się zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP).

więcej >>

Prawo

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - tekst jednolity rozporządzania

7 lipca opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348).

więcej >>

Kalendarz seminariów

2017-09-01
Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - stan prawny po 1 czerwca 2017 r., Warszawa więcej  »
2017-09-06
Czas pracy kierowców w 2017 r. - aktualny stan prawny, Warszawa więcej  »
2017-09-15
Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje, Warszawa więcej  »
2017-09-25
Legalizacja pobytu w Polsce i zatrudnianie obcokrajowców - najnowsze przepisy od 1 stycznia 2018 roku, Warszawa więcej  »
2017-10-02
Skuteczne zarządzanie pracownikami fizycznymi na placu budowy, Warszawa więcej  »