5 minut na godzinę, 15 minut dziennie 2007-09-13


Długa praca przy komputerze może być bardzo szkodliwa dla zdrowia – ten pogląd ma mocne umocowanie w badaniach klinicznych, a co więcej, podziela go Minister Pracy i Pomocy Społecznej. Zgodnie z jego rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom siedzącym przy komputerze non stop, po każdej godzinie pracy, co najmniej 5-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy.


Tak więc, każdy pracownik ma możliwość – z której dla dobra swojego zdrowia powinien skorzystać – odpoczęcia od monitora i zmiany siedzącej pozycji. Jednak wspomniane pięć minut to nie wszystko, co zapewnia rozporządzenie. Oprócz nich każdemu pracownikowi pracującemu z komputerem przysługuje również dłuższa, 15 minutowa przerwa na zjedzenie posiłku.


Zła wiadomość dla tych, którzy chcieliby dzięki temu wcześniej wyjść z pracy, albo dłużej pospać – pracodawca nie może udzielić tej przerwy pracownikowi na początku ani na końcu dniówki. Jak sama nazwa wskazuje, przerwa powinna przedzielać okresy pracy, a nie przyspieszać jej zakończenie lub opóźniać rozpoczęcie.


Pracodawca może natomiast, choć nie musi, ustalić jej porę tak samo dla wszystkich pracowników. Określenie czasu przerwy powinno zostać określone w stosunku do poszczególnych grup pracowników lub działów w regulaminie pracy lub w układzie zbiorowym pracy. Gdy tego rodzaju akty nie obowiązują w zakładzie pracy, godzinę rozpoczęcia i zakończenia przerwy dla poszczególnych pracowników ustala samodzielnie pracodawca.