Obywatele Chorwacji bez zezwolenia na pracę w Polsce 2013-07-17


Od 1 lipca 2013 r. czyli od momentu przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskie obywatele Chorwacji nie potrzebują zezwolenia na pracę w Polsce. Zadecydowała o tym Rada Ministrów.

W Polsce zasada swobodnego przepływu pracowników będzie stosowana bez ograniczeń przejściowych. Decyzja ta wpisała się w konsekwentnie prezentowane na forum europejskim stanowisko Polski, które promuje zasadę swobodnego przepływu pracowników jako podstawowe uprawnienie wszystkich obywateli UE, kluczowe dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)