Dalszy spadek bezrobocia 2013-07-17


Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.) wyniosła w czerwcu br. 13,2 proc. i w porównaniu do maja br. spadła o 0,3 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła 2 112,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca maja br. roku spadła o 64,0 tys. osób (o 2,9 proc.). Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,3 tys. ofert pracy, czyli o 9,4 proc. (o 7,0 tys. ofert) mniej niż w maju ub. roku.

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji, spowodowanych przede wszystkim podejmowaniem pracy, w tym prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców, itd.), niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy, jak również aktywizacją bezrobotnych w ramach aktywnych form. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2013 r. (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 75,1 tys. i w porównaniu do maja 2013 r. spadła o 1,3 tys., czyli (o 1,8 proc.). Niemniej jednak, podobnie, jak w maju, również w czerwcu br. liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy była wyższa niż przed rokiem (o 7,8 tys. tj. o 11,6 proc.).

W czerwcu ub. roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,3 tys. ofert pracy, czyli o 9,4 proc. (o 7,0 tys. ofert) mniej niż w maju ub. roku.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwie:

  • pomorskim – o 4,1 proc. (o 4,8 tys. osób);
  • zachodniopomorskim – o 4,1 proc. (o 4,5 tys. osób);
  • opolskim – o 4 proc. (o 2,1 tys. osób)
  • warmińsko-mazurskim – o 3,8 proc. (o 4,2 tys. osób);
  • wielkopolskim – o 3,8 proc. (o 5,7 tys. osób).

W czerwcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek natężenia bezrobocia miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (o 0,7 punktu) i zachodniopomorskim (o 0,6 punktu). Najsłabszy w województwie mazowieckim (o 0,2 punktu procentowego).

Nadal skrajnymi województwami pod względem wysokości wskaźnika bezrobocia były województwa: wielkopolskie (9,7 proc.) i warmińsko-mazurskie (20,2 proc.).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)