Konieczne nowe rozwiązania w zakresie telepracy 2013-07-17


Organizacje pracodawców i związki zawodowe apelują o wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które zachęcą firmy do stosowania formuły telepracy, ale jednocześnie będą korzystne dla pracowników. Już od dawna zmiany zapowiadał resort pracy, jednak na razie nie powstał żaden konkretny projekt. Partnerzy społeczni zamierzają więc sami dojść do porozumienia.

Ekspert Konfederacji Lewiatan, Grażyna Spytek-Bandurska poinformowała, że trzy centrale związkowe oraz pracodawcy jednomyślnie zgodzili się, aby rozpocząć prace nad nowelizacją przepisów o telepracy. Ma to być zawarcie porozumienia autonomicznego w sprawie ułatwienia stosowania tej formy organizacji pracy.

Główny problem nadal stanowią rygorystyczne zapisy Kodeksu pracy. Obie strony planują przygotować rozwiązania kompromisowe, zachęcające firmy do stosowania telepracy, ale równocześnie korzystne dla pracodawców.

Strony porozumienia podkreślają, ze telepraca pozwala m.in. na zmniejszenie kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy oraz ograniczenie lub eliminację dojazdów do pracy, co z kolei generuje kolejne oszczędności i zapewnia pracownikom więcej wolnego czasu.

Grażyna Spytek-Bandurska tłumaczy, że wdrożenie telepracy pozwala zwiększyć wydajność pracy, zmniejsza koszty prowadzenia działalności w wielu obszarach funkcjonowania firmy i przygotowania stanowiska dla pracownika, poprawia dostępność i efektywność wielu usług oraz zapewnia optymalizację stanu zatrudnienia.

(Źródło: podatki.biz)