Składka rentowa to nie podatek 2013-07-17


Rząd nie naruszył konstytucji, zgłaszając w trybie pilnym projekt ustawy podwyższający od 1 lutego ubiegłego roku składkę rentową w części finansowanej przez płatników składek, czyli głównie pracodawców (z 4,5 proc. do 6,5 proc.) Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny, uzasadniając, że składka rentowa to nie podatek.

Wniosek do Trybunału o zbadanie trybu uchwalania ustawy złożyli posłowie PiS. Ustawą podwyższono składkę rentową - w części finansowanej przez płatników składek, czyli głównie pracodawców - z 4,5 proc. do 6,5 proc. Całkowita składka wzrosła wówczas z 6 do 8 proc. Tak samo wzrosła składka opłacana przez przedsiębiorców za samych siebie.

Rząd złożył do Sejmu projekt tej zmiany jako pilny. Vacatio legis w tym wypadku trwało tylko 32 dni. Z art. 123 ust. 1 konstytucji wynika, że rząd może zgłosić projekt w trybie pilnym, nie dotyczy to jednak m.in. projektów ustaw podatkowych.

(Źródło: Trybunał Konstytucyjny)