Elastyczny czas pracy czeka na podpis prezydenta 2013-07-17


Sejm RP przyjął senacką poprawkę do nowelizacji Kodeksu pracy, wydłużającej do roku okres rozliczeniowy czasu pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Zmiany mają na celu uratowanie jak największej liczby miejsc pracy oraz utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie spowolnienia gospodarczego.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami pracodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli ruchomy czas pracy jest wprowadzany na pisemny wniosek pracownika albo też ustala indywidualny rozkład czasu pracy.

Nowelizacja ma umożliwić bardziej racjonalną organizację czasu pracy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy(po konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi) ma umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie zapotrzebowania na wykonywaną pracę do bieżących potrzeb. Będzie to możliwe, jeżeli będzie to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub organizacją pracy.

Nowe przepisy pozwalają też na wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania pracy albo przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę. Pracownik ma zagwarantowane wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna, nawet jeśli w danym miesiącu nie miałby obowiązku wykonywania pracy. Wprowadzenie tych rozwiązań musi być zgłoszone Państwowej Inspekcji Pracy i nie będzie możliwe bez zgody reprezentacji pracowników. Ruchomy czas pracy nie może naruszać prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)