Nowe zasady egzaminowania maszynistów i wydawania im uprawnień 2013-07-17


Sejm przyjął w piątek pięć senackich poprawek Senatu do ustawy o transporcie kolejowym, określającej nowe zasady egzaminowania maszynistów i wydawania im uprawnień. Poprawki te mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

W nowelizacji określono nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, jakim muszą poddawać się maszyniści i kandydaci na maszynistów. Doprecyzowano także obowiązki zatrudniających ich pracodawców, szczególnie te dotyczące medycyny pracy i badań profilaktycznych pracowników oraz m.in. kryteria uznawania ośrodków prowadzących szkolenia dla maszynistów i  organizowania egzaminów.

Celem ustawy jest przede wszystkim ulepszenie systemu przyznawania uprawnień maszynistów i zwiększenie zainteresowania pracą na tym stanowisku. Z szacunków ministerstwa transportu wynika, że w Polsce w uprawnienia do prowadzenia pojazdów trakcyjnych ma około 17,5 tys. osób. Połowa z nich jest w wieku od 46 do 60 lat. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego średni wiek osób zatrudnionych na stanowisku maszynisty to niemal 50 lat, a tylko około 16 proc. ogólnej liczby maszynistów nie przekroczyło 40. roku życia. W najbliższych latach prawdopodobnie trzeba będzie wyszkolić ponad 3 tys. nowych maszynistów.

(Źródło: PAP)